Meestal is het gebruikelijk om op deze pagina te schrijven over al je prestaties:   de afgeronde studies, overwinningen in internationale competities, deelname aan masterclasses en operavoorstellingen. Dit alles heb ik gedaan.

 

Maar hoe langer je de muziek dient, des te meer je beseft dat elk optreden      een examen is, afgenomen door grote componisten, jezelf en het publiek.       Elke keer op het podium vecht je met jezelf om slechts een medium te blijven tussen de ideeën en beelden van grote muzikale werken en het publiek. Al je eerdere prestaties zijn slechts een deel van je biografie, maar wat echt telt is wat op het moment van het optreden gebeurt.

Muziek dienen is een enorme inspanning en een enorm geluk!

 

 

 

 

It is usually customary on this page to write about all your achievements: the educational institutions you have graduated from, victories in international competitions, participation in masterclasses, and opera performances. I have done all of this.

 

But the longer you serve music, the more you realise that every performance is an exam taken by great composers, yourself, and the audience. Each time, you battle with yourself on stage to remain just a medium between the ideas and images of great musical works and the audience. All your previous achievements are just part of your biography, but what really matters is what happens at the moment when you are on the stage.

Serving music is a tremendous effort and a great joy!